The Beatific Inch - Always After Me Lentelied.

Vilken heder

Att använda ordet heder i samband med andra ord är inte så vanligt! Vi har ju orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - fantastiska ord som kan berika vårt eventuellt fattiga ordförråd! Visste du att hedersknyffel vilket i sig låter suspekt egentligen syftar på en hygglig person! Kanske ska vi använda ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem lite oftare?